Bergama (Pergamon)

Tıp, yazılı bilgi ve Zeus, İzmir'e 100 km uzaklıktaki Bergama ilçesinde bulunan antik kentin adı Bergama'nın görkemidir. Bergama antik dönemde Mysia bölgesinin önemli ticaret merkezlerinden biriydi. MÖ 282 – 133 yılları arasında Bergama Krallıgı'nın başkenti olan kent, böylece efsanevi bir kral olan Bergama'nın adını almıştır. Bergama, Teuthrania Kralı'nı öldürerek şehri ele geçirdi ve ona adını verdi. Bir başka efsaneye göre, Teuthrania Kralı Gyrnos, bir muharebe sırasında Bergama'dan yardım istemiş ve zaferden sonra iki şehir inşa edilmiş, biri Bergama'nın anısına Bergama, digeri Gryneion'dan sonra Gryneion olarak anılmıştır.

Pergamon'dan ilk olarak MÖ 4. yüzyılın başlarında yazılı belgelerde bahsedilmektedir. Başkent oldugunda şehirde saray, tapınak, tiyatro gibi yapılar inşa edilmiş ve şehrin etrafı sur ve kulelerle çevrilmiştir. Krallık, Roma'ya katıldıktan sonra Batı Anadolu'nun önde gelen şehirlerinden biri olarak kaldı.

MÖ 283 yılında bagımsız bir krallık olan Bergama Şehri, 150 yıl boyunca önemli bir tarihi, kültürel ve ticari merkez olarak önemini korumuştur.

Büyük İskender ünlü hazinesini Bergama Kalesi'ne sakladıgı için kent düşmanlarının ilgi odagı olmuştur. Fethi, bir dizi krallık ve medeniyet için listenin başındaydı.

1870'li yıllarda Batı Anadolu'da demiryolu hattı kurulumunda çalışan Alman mühendis Carl Humann, antik kentin kalıntılarını keşfetti. Kısa bir süre sonra, 1878'de Bergama'da araştırma ve arkeolojik çalışmalar başladı. Kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Bergama'nın güneybatısında yer alan Asklepion antik çagda önemli bir saglık merkezi olan Akropolis, 300 m yükseklikte dik bir tepe üzerinde ilk yerleşim yerinde yer almaktadır. 2. yüzyıla tarihlenen Serapis Tapınagı (Kızıl Avlu) yerel kültürel mirasa önemli katkılar saglamaktadır.

Aslen Akropolis'te bulunan ünlü Zeus Sunagı, 1897'de Almanya'ya götürüldü ve şu anda Berlin'deki Bergama Müzesi'nde sergileniyor.

Bergama güzellik kaplıcaları, Kozak Yaylası, ileri düzeyde dokuma ve kilim üretimi ile ünlü şirin bir ilçedir.
Antik çagda aynı adı taşıyan bir krallıgın başkenti olan kent, görkemli anıtlara sahip önemli bir kent olmasının yanı sıra, Orta Çag'da da önemli bir stratejik merkez, Karesiogulları Beyligi'ne başkentlik yapmış ve nihayet Osmanlı İmparatorlugu'nun önde gelen merkezlerinden

Acropolis

Kelimenin tam anlamıyla “yüksek şehir” anlamına gelen akropol, çok sarp bir tepenin üzerine inşa edilmiştir. Yaklaşık 300 metre yüksekligindeki bu tepeye dolambaçlı bir yoldan ulaşılıyor. Akropolün en belirgin özelligi, herhangi bir dini, askeri, hükümet, sosyal ve ticari kullanım. Antik çaglardan beri yerleşim yeri olarak hizmet veren tepenin zirvesinde Bergama Krallarının Sarayları, beş su deposu ve bir cephanelik erzak odası bulunuyor.

Athena Tapınagı yapıların alt kısmında yer almaktadır. Ayrıca kütüphaneler ve Trajan Tapınagı bulunmaktadır. Zeus Sunagı, altlarındaki terasta büyük bir özenle ve titizlikle inşa edilmiştir. Bu site aynı zamanda dünyanın en dik tiyatrolarından birine ev sahipligi yapmaktadır. En alt kısımda Gymnasium (Spor Okulu) ve Demeter Tapınagı yer almaktadır.

Athena Tapınagı

Tiyatronun tepesindeki bir teras üzerine inşa edilen Athena Tapınagı, 6 x 10 m. ölçülerinde sütunlu Dor üslubunda bir yapıdır. 1.20 m yükseklige kadar batı kanadı korunmuş olmasına ragmen, tapınagın temellerinden sadece bazı parçalar günümüze gelebilmiştir. Berlin Bergama Müzesi, günümüzde tapınagın sütunlarını ve ön kısımlarını sergilemektedir. Kentteki en önemli tapınagın Tanrıça Athena'ya adanmış olması, Roma'daki köklü gelenegi yansıtmaktadır.
Batı Anadolu. Assos, Erythrai, Phocaea, Symrna ve Milet gibi diger birçok antik kentte de durum böyleydi.
Athena Tapınagı, antik çagda inşa edilen en eski tapınak olup, bilimin, sanatın ve şehirlerin koruyucusu olduguna inanılan zaferin habercisi Tanrıça Athena'nın anısına inşa edilmiştir. Bu yerde kazılan bir sütun parçası üzerinde "Ah, Artemo'nun oglu Triton'dan dogan Tanrıça bunu senin için dikti" yazan bir yazıt vardır. Bizans Dönemi'nde (4. yy) tapınak yerine bir kilise inşa edilmiştir.

Bergama Kütüphanesi

Antik çagda İskenderiye'deki kütüphaneden sonra en önemli ikinci kütüphane olan bu yapı, kutsal Athena bölgesinin kuzeyinde yer almaktadır. İlk olarak galerinin üst katından ulaşılan kütüphane, II. Eumenes döneminden kalma geniş bir okuma odası barındırmaktadır. Kütüphane raflarla donatılmıştı ve 3.50 m. Aslen orada olan yüksek Athena Heykeli şimdi Berlin Müzesi'nde. II. Eumenes zamanında Bergama Kütüphanesi koleksiyonu zenginleşmiş ve İskenderiye Kütüphanesi en büyük rakibi olmuştur. 2. yüzyılda büyük bir üne ve popülerlige sahip olan Bergama Kütüphanesi, I. Attalos tarafından yaptırılmıştır. Kütüphanede Halikarnaslı tarihçi Herodot'un heykel büstleri bulunmaktadır.
Midilli, Philotas'ın oglu olan bilgin Appolonius, parşömen yapımcısı Krates ve Irodikos ve Miletoslu müzisyen Timotheous.

lütfen bizimle iletişime geçin.

Günlük Turlarımız